Om Vorteklinikken

Vorteklinikken har kompetanse på diagnostikk og behandling av vorter som er bygget på samarbeid og videreføring av Føflekklinikkens medisinske ekspertise i behandling av vorter.  Klinikkens praksis er bygget på skånsomhet, minst mulig smerter og forebyggende tiltak i behandlingen. Klinikken er privatdrevet og har ikke driftstilskudd. Det trengs ingen henvisning.